تراکتور سام ٩٥ جفت سیلندر

تراکتور سام موتور ایتالیای
جفت دفرانسیل
بسیار تمیز
تراکتور سام ٩٥ جفت سیلندر

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   ٢٨٠٠٠٠٠٠٠
  • کیلومتر
  • وضعیت لاستیک
   خوب
  • سال ساخت
   ١٣٨٩