فروش لیفتراک سهند ۲/۵

لیفتراک سهند ۲/۵ ارتفاع دکل ۳/۵ کانینررو فنی بشرط
فروش لیفتراک سهند ۲/۵

ویژگی ها