بیل میانیکی ۴۰۰

بیل مکانیکی ۴۰۰مدل ۲۰۰۷ کارکرد ۱۸۰۰۰همچی ب شرط زیر ۸۵درصد
بیل میانیکی ۴۰۰

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
  • کیلومتر
   ۱۸۰۰۰
  • وضعیت لاستیک
   خوب
  • سال ساخت
   ۱۳۸۵