تراکتور فرگوسن

۲۸۵مدل ۹۲ کم کار تمیز بدون خرج آماده به کار ۱۵۰۰ساعت کار لاستیکها فابریک ۶۰درصد مدارک تک برگ سند مادر آماده انتقال
تراکتور فرگوسن

ویژگی ها

  • جزئیات بیشتر

    • قیمت
    • کیلومتر
    • وضعیت لاستیک
    • سال ساخت