کامیون تک باری ۱۹۲۴

سند تک برگ
کامیون تک باری ۱۹۲۴

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   بک میلیاردو سیصد و پنجاه میلیون تومان
  • کیلومتر
   ۱۲۱۱۱
  • وضعیت لاستیک
   خوب
  • سال ساخت
   ۱۳۸۱