تراکتورباغی

تراکتورگلدونی ۹۳۰همراه باکلیه وسایل تیلر خیش وچنگک ونهرکش وسم پاش ۱۰۰۰لیتری
تراکتورباغی

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   ۱۲۵۰۰۰۰۰۰
  • کیلومتر
   ۱۱۱۱۱۱۱
  • وضعیت لاستیک
   خوب
  • سال ساخت
   ۱۳۷۵