کامیون بادسان6بی مسقف چادری با اتاق عقب نو نو وموتورنو

بادسان81بی6سفیدمسقف چادری نونوموتورنولاستیک70درصدبیمه6ماه مالیات صفرشده وسندآماده محظرمیباشدبه چط پیاما و تماس پاسخ میدم قیمت600تخفیف پای معامله داده میدونه پشت تلفن
کامیون بادسان6بی مسقف چادری با اتاق عقب نو نو وموتورنو

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   600000000
  • کیلومتر
   540000
  • وضعیت لاستیک
   متوسط
  • سال ساخت
   1381