بنز تک

میلنگ استاندارد ماشین مزایده سپاه بوده
تمیز ‌سالم
بنز تک

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   یک ملیارد وصد ملیون
  • کیلومتر
   ۱۰۰۰۰۰
  • وضعیت لاستیک
   خوب
  • سال ساخت
   ۱۳۶۶