آمیکوکمپرسی،مدل۸۵،بیرنگ

موتورتازه‌تعمیراساسی‌شده،بیمه‌یکسال،لاستیکهاهمه‌نو،مدارک‌تکمیل
آمیکوکمپرسی،مدل۸۵،بیرنگ

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   ۲۴۶۰۰۰۰۰۰
  • کیلومتر
   ۳۰۰۰۰۰
  • وضعیت لاستیک
   خوب
  • سال ساخت
   ۸۵