ایسوزو ۵۲۰۰

فنی به شرط یه پا دری رنگ
ایسوزو ۵۲۰۰

ویژگی ها

  • جزئیات بیشتر

    • قیمت
    • کیلومتر
    • وضعیت لاستیک
    • سال ساخت