معاوضه بیل 932 زنجیری

سلام
نهصدو سی و دو زنجیری معاوضه با کاماز کشنده سالم موتور تعویض بنز باشد
معاوضه بیل 932 زنجیری

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
  • کیلومتر
  • وضعیت لاستیک
   خوب
  • سال ساخت