فروش کامیونت الوند 8.5 تن

الوند8.5 تن/ مدل1397 / رنگ سفید/ لاستیک تیوپلس/ صفر کیلومتر/ شیراز
فروش کامیونت الوند 8.5 تن

ویژگی ها