اینترناش ١٩٨٧ با نیم لبه مارال ٩١

فنی سالم درجه یک
نیم لبه مارال ٩١ با محور bp
اینترناش ١٩٨٧ با نیم لبه مارال ٩١

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
  • وضعیت لاستیک ها
   خوب
  • سال ساخت
   1367
  • کیلومتر
   500000