نیسان مدل 90

موتور تازه تعمیر
گیربکس تازه تعمیر
تایر ها نو نو
سیدی و باند خربزه ای
کفی دار
نیسان مدل 90

ویژگی ها