فوتون ٦ تن

مدل ٨٦
موتور تعمیر کامل با فاکتور
لاستیکها ٩٠ درصد
فوتون ٦ تن

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   ٢٥٠٠٠٠٠٠٠
  • کیلومتر
   ٣٦
  • وضعیت لاستیک
   خوب
  • سال ساخت
   ١٣٨٦