هیوندا ۸۵کامیونت

هیوندا ۸۵ رنگ سفید کاربری اتاق دار متور گیربکس ودفرنسیال تعمیر همچیزش نو وطلی به تعیده مکانیک شما بافاکتور
هیوندا ۸۵کامیونت

ویژگی ها

  • جزئیات بیشتر

    • قیمت
    • کیلومتر
    • وضعیت لاستیک
    • سال ساخت