فروش قیمت۱/۸۴۰

آمیکو کشنده مدل ۹۵ تحویلی ۹۸ بدون رنگ
سالم درحدصفربیمه تا برج ۱۱ لاستیک ۸۰درصد سند آزاد پلاک ۲۷ به شرت دیاک
فروش قیمت۱/۸۴۰

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   ۱/۸۴۰
  • وضعیت لاستیک ها
   خوب
  • سال ساخت
   ۹۵ تحویلی ۶. ۹۸
  • کیلومتر
   ۱۶۰ هزار