یک دستگاه کمپرسی 911 فیلی مدل 53

تازه بیمه شده موتور سالم بدون کم کردن روغن، لاستیک جمعا 95 درصد دیسک صحفه تازه تعویض شده دیفرانسیل ایفایی، شاسی تک لا سالم بدون ترک، چهارشاخ گاردن نو، چهارشاخ کمپرسم تعویض شده،
یک دستگاه کمپرسی 911 فیلی مدل 53

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
  • کیلومتر
  • وضعیت لاستیک
   خوب
  • سال ساخت