مینی بوس بنز ۱۶نفر

مینی بوس بنز ۱۶نفر لاستیک سه جفت۹۵درصد انشلی نو استارت نو دینام نو بیدون روغن کم کرد ۰۹۳۹۴۷۳۹۴۸۷
مینی بوس بنز ۱۶نفر

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   ۸۵میلیون
  • کیلومتر
   ۰۹۹۹۹۹۰
  • وضعیت لاستیک
   خوب
  • سال ساخت
   ۶۰