سلام بیل کپلن شاول ۳۳۰ویک دامپراک

سلام بیل کوپلن مدل ۱۹۹۴سال۲۰۱۵اورحال شودبعدشم بازخاب بودساخت فرانسه پاکت ۲تن شاول ۳۳۰ ویک ماشین دامپراک ۲۰۰۰اونم ۲۰۱۵اورحال شودبارگیری ۳۵تن ساخت سوعد
سلام بیل کپلن شاول ۳۳۰ویک دامپراک

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
  • کیلومتر
  • وضعیت لاستیک
   خوب
  • سال ساخت