خریدار کامیونت ایسوزو هیوندا تصادفی

ایسوزو هیوندا کاویان پادسان تصادفی با بیمه بدنه همه بیمه ها با مادر تماس باشید ممنون تلفن بازسازی پزیرفته میشود
خریدار کامیونت ایسوزو هیوندا تصادفی

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   ۳۴۵۶۶
  • کیلومتر
   ۷۸۰۰۰۹
  • وضعیت لاستیک
   خوب
  • سال ساخت
   از ۸۰ تا۱۴۰۰۰