اف هاش۴۶۰ تک محور

سلام ماشین فوق ازلحاظ فنی سالم لاستیک جلو۱۰۰درصدعقب۸۰درصددرب سمت شاگردم پایینش به اندازه دوکف دست رنگ خورده دوملیون پنجاه تاهم بیشترکارنکرده
اف هاش۴۶۰ تک محور

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   370/000/000
  • وضعیت لاستیک ها
   خوب
  • سال ساخت
   1381
  • کیلومتر