مشارکت خاور و بار روزانه

مشارکت از یک دانگ تا ۴دانگ خاور و بار روزانه واقع در ج شهریار منطقه هفت جو
(مشارکت با دفتر باربری)
ملکی
مشارکت خاور و بار روزانه

ویژگی ها

  • جزئیات بیشتر

    • قیمت
    • کیلومتر
    • وضعیت لاستیک
    • سال ساخت