جک ٦تن مدل ٢٠١٧ با اتاق مسقف

ماشین صفر خشک کم کارکرد لاستیک ٩٠٪؜بیمه بدنه تا برج ٧بیمه شخص ثالث تا برج ٦سال ٩٨با اتاق مسقف
جک ٦تن مدل ٢٠١٧ با اتاق مسقف

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   میلیون٢٢٠٠٠٠٠٠٠
  • کیلومتر
   ١٨٠٠٠
  • وضعیت لاستیک
   خوب
  • سال ساخت
   ٢٠١٧