فاوتک‌۹۳

بیمه‌یک‌سال‌لاستیک‌ها‌نونو‌فنی‌عالی
فاوتک‌۹۳

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   ۴۳۰۰۰۰۰۰۰
  • وضعیت لاستیک ها
   خوب
  • سال ساخت
   ۱۳۹۳
  • کیلومتر
   ۴۰۰