فروش تراکلود کامل (نصب بیل لودری بر روی محور عقب تراکتور)

قیمت مناسب - استهلاک پایین- کارایی متنوع - قابلیت بارگیری کلیه کامیون ها - (اگر تراکتور توسط مشتری تهیه گردد نصب بیل به قیمت 35 میلیون تومان انجام میشود)
65000000
فروش تراکلود کامل (نصب بیل لودری بر روی محور عقب تراکتور)

ویژگی ها