کامیون مسقف کاویان ۱۰۶

ماشین استثنایی مدل ۹۰ بدون رنگ بدون خط وخش بیمه ازاول تخفیف هفت ماه بیمه دارد لاستیکدها تیوبلس ۹۰ درصد .باک بزرگ همراه با دوجعبه بزرگ وچادر کره ای تازه درکل ماشین درحدصفر بدون خرج آماده بکار..پنج ساله که دست خودم هستش طول بارخور ۵.۵۵ عرض ماشین ۲.۲۰ ارتفاع بارخور ۲.۹۰ میباشد فنی بشرط مکانیک ماشین استثنایی وآماده بکار..قیمت مقطوع
کامیون مسقف کاویان ۱۰۶

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   صدمیلیون تومان..
  • کیلومتر
   ۳۲۰
  • وضعیت لاستیک
   خوب
  • سال ساخت
   ۱۳۹۰