ماک کشنده

سیلندرپی ۶ میلنگ ۱۰استانداردلاستیک همه نوفقط یه جفت ۵۰درصدبیمه۶ماه موتوریک هفته تعمیرشده و۳۰میلیون هزینه شده است
ماک کشنده

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   ۱۳۵۰۰۰۰۰۰
  • وضعیت لاستیک ها
   خوب
  • سال ساخت
   ۵۴
  • کیلومتر
   ۴۵۰۰۰۰۰