جرثقیل سوسان

جرثقیل سوسان از 3 تن تا 16 تن اصل کره
جرثقیل سوسان

ویژگی ها

  • جزئیات بیشتر

    • قیمت
    • کیلومتر
    • وضعیت لاستیک
    • سال ساخت