کانتین بقل باز شو ۵۸۰ در قم

کانتین بقل باز به طول بار خور ۵۸۰ و عرض ۲۲۰‌ و ارتفا ۲۸۰ ورق کف و ستون ها از ورق ۳ میل فولاد مبارک اصفهان سپر و گلگیر ماموتی بسیار مستحکم و ظریف کاری شده بارنگ ماشینی درجه یک و چادرکره ای اصل همراه با دو سال ضمانت
کانتین بقل باز شو ۵۸۰ در قم

ویژگی ها