بنز ۱۹۲۱

مدل ۵۸
بیمه تا ۸سال اینده
موتور میلنگ صفر
کولر وبخاری سالم
اتاق جلو سالم
اتاق عقب ۷۰درصد
ماشین زیر کار
بازدید کوار
بنز ۱۹۲۱

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   195/000/000
  • کیلومتر
  • وضعیت لاستیک
  • سال ساخت
   قبل 66