آکسور کمپرسی تک ۱۹۳۵

موتوروگیربکس پلمپ بدون رنگ حتی سپر اتاق عقب نو کولر و بخاری مرتب وزن خالی۹۴۰۰ لاستیکهاهمه نو بیمه تا برج ۹ بیمه بدنه هم دارد
آکسور کمپرسی تک ۱۹۳۵

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   450/000/000
  • وضعیت لاستیک ها
   خوب
  • سال ساخت
   1385
  • کیلومتر
   1300