تک رنوباری

ماشین تمیز بدون رنگ وخوردگی موتورهشت ماه اساسی تعمیرشده گیربکس تازه تعمیرشده بیمه کامل اتاق عقب ۱۰۰درصد لاستیک۱۰۰به شرط
تک رنوباری

ویژگی ها

  • جزئیات بیشتر

    • قیمت
    • کیلومتر
    • وضعیت لاستیک
    • سال ساخت