ایسوزو 6 تن اخر96 کم کار

لاستیک50درصد
اتاق مر غی بدونه قفس
بیمه10ماه ثالث
بیمه بدنه1 سال
سوپر و اکسوز بزرگ
محل دید کا میاران
ایسوزو 6 تن اخر96 کم کار

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   250/000/000
  • کیلومتر
   140
  • وضعیت لاستیک
  • سال ساخت
   1396