ولوو کشنده ان۱۲

موتور اف تاعید شده میلنگ صفر گریبکس تازه تعمیر فنی بشرط زیر کار اتاق بد.نه ضربه از داخل بدونه رنگ بیرون تمام رنگ مدل ۶۲ تهران ۱۴ دوکابین فابریک شاسی تک لا
ولوو کشنده ان۱۲

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   ۲۱۰۰۰۰۰۰۰
  • وضعیت لاستیک ها
   متوسط
  • سال ساخت
   ۶۲
  • کیلومتر
   ۹۹۹۹۹۹