کشنده اویکو ۴۴۰

موتور استاندار دوسال پیش تعمیر اساسی شده سمت راننده دو سه لکه رنگ دارد ترمز بنزی شیلنگ بادها سیمی لاستیک جمعاً ۷۵ درصد باکمپرس دستگاه عثمان کک اصل به اختلاف شراکت به صورت دو دانگ یاشش دانگ بفروش می رسد ماشین درکرمانشاه می باشد
کشنده اویکو ۴۴۰

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   420/000/000
  • وضعیت لاستیک ها
   خوب
  • سال ساخت
   1383
  • کیلومتر