فوتون ٦ تن

بیمه تا برج ٣ یه در رنگ فنی سالم با مشتری کنار میام
فوتون ٦ تن

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   ٥٨٠٠٠٠٠٠
  • کیلومتر
   ٨٥٠٠٠
  • وضعیت لاستیک
  • سال ساخت
   ١٣٧٨