بابکت ۲۰۰۷سالم به شرط کا ر شناسی فوری فروشی

سالار
بابکت ۲۰۰۷ سالم لای زر ورق کم کار کرد لاستیک ها نو همه چیز پلمپ بدون شکستگی ۶۲۰۰ کار کرد با شرط کارشناس بدون نقص
بابکت ۲۰۰۷سالم به شرط کا ر شناسی فوری فروشی

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   ۲۸۰۰۰۰۰۰ دویست و هشتاد میلیون تو
  • کیلومتر
   ۶۳۰۰
  • وضعیت لاستیک
   خوب
  • سال ساخت
   ۱۳۹۰