اف درجه یک۶۴

موتورمدل بالایی۱۲۳تاییدشده میلنگ تیرکمونی استاندارد لاستیک۸۰درصد گیربکس بشرط شاسی عالی بدون رنگ رفتگی باطری نو دیسک وصفحه نو تودوزی نو ماشین خوش دست و زیرپاعالی ماشین همدان میباشد
اف درجه یک۶۴

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   300/000/000
  • وضعیت لاستیک ها
   خوب
  • سال ساخت
   قبل 66
  • کیلومتر