بیل مکانیکی

سلطان
خریدوفروش بیلهای مکانیکی چرخ زنجیری ولاستیکی هیوندا ودوسان 09133340036 (علیخانی)
بیل مکانیکی

ویژگی ها