دوعددموتورFH کامل 420سری اول قدیم

ودعددموتورFHکامل میل لنگ صفر هشت لنگر420سری اول قدیم.صدبیست ملیون تومان فقط استارت دینام ندارند
دوعددموتورFH کامل 420سری اول قدیم

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   صدبیست ملیون تومان
  • وضعیت لاستیک ها
   خوب
  • سال ساخت
   1998
  • کیلومتر
   صفر