مازاکتروس

مدل٩١کارکرد٦٤٠هزارتالاستیک ٩٠درصدبدون رنگ قیمت٥٥٠
مازاکتروس

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   ٥٥٠
  • وضعیت لاستیک ها
   خوب
  • سال ساخت
   ١٣٩١
  • کیلومتر
   ٦٤٠٠٠٠