کشنده ایویکو ۳۳۰

ایویکو ۳۳۰ مدل ۷۴
کارت ۴۰ تن سند ۹۶تن
کولر بخاری درجا
صندلب اسکانیا
کمک اتاق ۴۴۰
لاستیکا نزدیک ب ۱۰۰ درصد
بیمه بدنه ثالث معاینه تا برج ۹ سال ۹۸
تمیز ب شرط
تمام سرویسا انجام شده
پمپ و پشت گیربکسی و تانک روغن
نزدیک ب ۵۰میلیون لوازم رووشه
بدون ۱ ریال خرج
واقعا استثنایی
کشنده ایویکو ۳۳۰

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰
  • وضعیت لاستیک ها
   خوب
  • سال ساخت
   ۱۳۷۴
  • کیلومتر
   ۹۹۹۹