دهچرخ فابریک مدل55

میلنگ استاندارد موتوربدونکم کردن روغن کمک سالم
دهچرخ فابریک مدل55

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   190/000/000
  • کیلومتر
  • وضعیت لاستیک
  • سال ساخت
   66