کمپرسی تک اف ام

بدون رنگ
لاستیک شش حلقه نوع
موتورتازه تعمیر
ریتاردرسه زمانه
فنر بنزی
گیربکس پلمپ دیسک وصحفه نوع
بیمه یک سال کامل ودارای تخفیف کامل
کمپرسی تک اف ام

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   420/000/000
  • کیلومتر
   120
  • وضعیت لاستیک
  • سال ساخت
   1383