کامیونت ایسوزو ( مجموعه ی دیزلیران )

مجموعه ی دیزلیران
بزرگترین مرجع کامیونت های دست دوم و نمایندگی رسمی جک_دند_...میباشد.
کامیونت های دست دوم ایسوزو۵تن،ایسوزو۶تن،ایسوزو۸تن
جک۶تن،جک۸تن
الوند۶تن،الوند۸تن
انواع خاور_فاو_به فروش میرسد
شماره های مشاورها
۰۹۱۲۷۲۸۶۰۸۸
۰۹۱۲۹۲۴۲۸۵۲
۰۹۱۲۰۵۵۷۵۸۳
کامیونت ایسوزو ( مجموعه ی دیزلیران )

ویژگی ها