ایسوزو ٨ تن

مدل ٩۶تحویل برج ١٢بیمه ١سال بدون رنگ ١۴٠تا کاراتاق باری چوبی لاستیک ٧٠درصد
ایسوزو ٨ تن

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   ٣١۵
  • کیلومتر
   ١۴٠
  • وضعیت لاستیک
   خوب
   متوسط
  • سال ساخت
   ١٣٩۶