۹۱۱ فروشی مدل۱۳۵۰ قیمت۸۳۰۰۰۰۰۰

اتاق مایلری ۱۰تنی موتور ۳۰۲ هشت تنی فرمان هیدلوریک جک و ترمز بادی لاستیک ۸۵ درصد
۹۱۱ فروشی مدل۱۳۵۰ قیمت۸۳۰۰۰۰۰۰

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   ۸۳۰۰۰۰۰۰
  • کیلومتر
   ۹۹۹۹۹۹۰۹۰۹۹
  • وضعیت لاستیک
   خوب
  • سال ساخت
   ۱۳۵۰