اتوبوس بیابانی بی ۷

اتوبوس بیابانی بی ۷ مدل ۸۰بیمه یک سال تخفیف کامل موتور استاندر سالم کولر عالی به شرط سیستم صوتی امپ بکس باندحرفه ای تصویری دارد سپهتن داردصندلی بادی ریتاردر سالم به شرط لاستیک ۸۰درصد ماشین جلو عقب تیپ دو بدنه دست بالارنگ فابریک است بدون ضرب خردگی
اتوبوس بیابانی بی ۷

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   130/000/000
  • کیلومتر
  • وضعیت لاستیک
  • سال ساخت
   1380