ولووان ۱۰مدل ۶۹

ماشین رنگ فابریک موتورپارسال تعمیرشده میلنگ استانداردگیربکس سالم هوشمندماشین درونشهری لاستیک۷۰درصد.لطفابااین شماره تماس بگیرید۰۹۱۶۳۱۱۶۱۵۸آقای سلطانی.درضمن تانکرفروشی نیست
ولووان ۱۰مدل ۶۹

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   ۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰
  • وضعیت لاستیک ها
   متوسط
  • سال ساخت
   ۱۳۶۹
  • کیلومتر
   ۴۰۰۰۰۰